Jan Åke Storjord style=

Jan Åke Storjord

President
Finn Utheim style=

Finn Utheim

Visepresident
Børge Os style=

Børge Os

Sekretær Past president
Roald Fjellbakk style=

Roald Fjellbakk

Kasserer
Marit Ness style=

Marit Ness

Klubbmester