HELPING HANDS VENSMOEN

HELPING HANDS VENSMOEN

Publisert av Børge Os den 26.01.21.

Harald Hartvigsen LC Saltdal, initiativtaker, ildsjel og primus motor for å få etablert et forsknings-/kurs og mestringssenter innenfor diabetes og cystisk fibrose i Vensmoen Eiendoms lokaler på Vensmoen, gjestet aprilmøtet i LC Fauske. Planen er å omgjøre eiendommen til en stiftelse eid av Lions Distrikt 104B og eventuelt andre samarbeidende parter. Arbeidet er nå kommet så langt at stiftelsespapirene er ferdige, stiftelseskapitalen på det nærmeste klar og et interimsstyre er i funksjon.

Ideen til et slikt kompetanse og ressurssenter ble unnfanget i 2008. Siden da har Hartvigsen med LC Saltdal som støttespillere, arbeidet målbevisst for at prosjektet skulle bli en realitet.

Det første formelle vedtaket i saken gjorde LC Saldal i desember 2010. Det er inngått en intensjonsavtale med Saltdal Kommune om overdragelse av eiendommen for en symbolsk pris.

Uttallige er kontaktene Hartvigsen har hatt med alle tenkelige parter og personer både innen Lions egne rekker, privatpersoner og organisasjoner og det offentlige og da spesielt med helsemyndigheter og Nordland Fylke. Ja, sågar personer knyttet til Lions internasjonale styrer og multippel distrikt 101 i Sverige har vært kontaktet. Over alt har responsen vært positiv.

Innenfor Lions har Sone 1, distrikt 104B og DM for 104B gitt sin enstemmige tilslutning til saken.

Styret for Helping Hands Vensmoen består av Harald Hartvigsen, Kjell Eikanger, Inge Pettersen og en representant for Nordland Fylke (ennå ikke oppnevnt).

Hartvigsens brennende engasjement og unike formidlingsevne gjør det lett å tro på at dette er et prosjekt som vil la seg gjennomføre. Det er imidlertid et godt stykke vei igjen å gå før målet er nådd.

 

 Foto: Harald Hartvigsen presenterer Helping Hands Vensmoen for LC Fauskes medlemmer.