Børge Os style=

Børge Os

President Medlemsansvarlig
Marit Stemland style=

Marit Stemland

Visepresident
Paul Stien style=

Paul Stien

Sekretær
Roald Fjellbakk style=

Roald Fjellbakk

Kasserer
Finn Utheim style=

Finn Utheim

Past president
Marit Ness style=

Marit Ness

Klubbmester