Lc Fauske delte ut 2 Melvin Jones på junimøtet

Lc Fauske delte ut 2 Melvin Jones på junimøtet

Publisert av Børge Os den 26.01.21.

Overrekkelsen ble foretatt av president Børge Os med møtedeltakerne stående rundt.

Presidenten trakk fram at begge har vært gode medlemmer i klubben, Karsten i over 30 år og Dagfinn i 20 år.

Karsten ble minnet om da han i 1987 med hjelp fra en del andre fikk samlet nødvendig beløp inn for å kunne betale for hjertetransplantasjon i London for Erling Moen, støtten kom fra hele landet også utenfor lions. I siste øyeblikk bestemte Rikstrygdeverket at de likevel ville ta regningen. Alle giverne ble kontaktet og samtykket i at det innsamlede beløpet skulle gis til barneavdelingen ved Nordlandsykehuset og det ble gjort i 1988. Beløpet kr 217 000.- som blant annet skulle gå til en respirator. Overlege Jan Holt minner oss fortsatt om en store gleden det var å få en gave som var større enn årsbudsjettet for utstyr til avdelingen.

Dagfinn er aktiv på mange områder, men han har skaffet seg en spesiell plass fordi ha stiller opp med herlige middager minst 3 ganger i året: pinnekjøtt i desember, Skreimølje direkte oversendt skrei, lever og rogn, og tilslutt junimøte gjerne med ovnsbakt laks og Ernas desserter. Slik styrkes det sosiale samholdet i klubben med ledsagere.


Foto: Fra venstre, Inger og Karsten Gundersen, Dagfinn og Erna Josefsen.